cjo

Centrum Języków Obcych jest firmą prywatną działającą od 1997 roku w Łęcznej, przy ulicy Świętoduskiej 2.

Właściciel firmy posiada zezwolenie na prowadzenie kursów języków obcych wydane jeszcze w 1990 roku przez MEN, a następnie przez Burmistrza m. Łęczna nr. 1824/1997.

CJO organizuje kursy i nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, a w razie potrzeb i innych, dla osób fizycznych: dorosłych, młodzieży licealnej i gimnazjalnej oraz dzieci szkół podstawowych (1 – 6); a także dla firm i przedsiębiorstw.

Nauka języków obcych zorganizowana jest w cyklu rocznym, podzielonym na dwa semestry:

  • semestr I (jesień): październik – styczeń;
  • semestr II (wiosna): luty – maj.

Dodatkowo CJO organizuje semestr uzupełniający
Wakacje: czerwiec – lipiec, lub sierpień – wrzesień.

Zapisy i opłaty przyjmowane są na każdy semestr osobno, tzn. uczestnicy kursów semestru I mogą (ale nie muszą) kontynuować naukę w semestrze II.

Wszystkim uczestnikom kursów CJO wydaje świadectwa ukończenia danego poziomu zaawansowania z oceną określającą poziom znajomości danego języka.